Menu
A+ A A-

ΚΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

Κάτι (ίσως) αρχίζει να αλλάζει στην αντιπολίτευση του Δημοτικού συμβουλίου της 

Γλυφάδας, αφού γίνονται συνεχώς ενέργειες που αποσκοπούν στην νομιμότητα των αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου.

Τα τελευταία πέντε χρόνια με μηδενική παρουσία και έλεγχο από την φερόμενη ως αντιπολίτευση των Κόκκορη, Λυγνού, Ταστάνη. Βοργιά, Δίβαρη σε βαθμό να παρουσιάζονται τα πολιτικά δεκανίκια του Παπανικολάου,

 με τα ολέθρια αποτελέσματα σε λαμογιές και απολυταρχικές αποφάσεις, σήμερα κάτι δείχνει να αλλάζει.

Ο Παπανικολάου αισθάνεται αντιπολίτευση και ο καιρός θα δείξει αν δικαιωθούμε στα γραφόμενά μας.

Προ ημερών, κόντρα σε κάθε λογική, ηθική και νομιμότητα ο Παπανικολάου με τις πολιτικές Φιλλιπινέζες του Δημοτικού συμβουλίου, καταχραστικά αποφάσισε να παρατείνει για ακόμα 40 μήνες την παραχώρηση του σπάνιου οδοστρωτήρα της Γλυφάδας στην Τουρκία. Κίνηση που πληγώνει πλέον την όποια αίσθηση της Ελληνικότητας επί των αγαθών της.

Αλλά η νέα αξιωματική αντιπολίτευση των Θεοδοσόπουλου, Τζούβελη και Γιάχου κινήθηκε εκπλήσοντας όλους μας για την ενέργεια που είδαμε, υπηρεσιακά ζητώντας από την προϊσταμένη αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) να ακυρώσει αυτήν την απόφαση, προβάλλοντας νομικά επιχειρήματα για το απαράδεκτο αυτής.

Πιο κάτω σας παρουσιάζουμε την απόφαση του Παπανικολάου για την παράταση του Οδοστρωτήρα, τις δύο προσφυγές της νέας Αξιωματικής αντιπολίτευσης (ευτυχώς ο Κόκκορης δεν υπάρχει) και την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Αυτή η απόφαση προκάλεσε την αντίδραση της νέας αξιωματικής αντιπολίτευσης που (δικαίως) την θεώρησε καταχραστική και παράνομη και απευθύνθηκε άμεσα με δύο προσφυγές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητώντας να τηρηθεί η νομιμότητα στη Γλυφάδα. Δείτε τις δύο προσφυγές πιο κάτω:

ΓΛΥΦΑΔΑ 05 IΟΥΛΙΟΥ 2019  ΠΡΟΣΦΥΓΗ                                                                                 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 114/ 2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Κύριε Συντονιστή,

Είμαι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας.  Κατά συνέπεια έχω το ειδικό έννομο συμφέρον που απαιτεί ο νόμος, για να προσφύγω ενώπιον σας, γι αυτό και καταθέτω ΠΡΟΣΦΥΓΗ κατά της 114/2019 απόφασης του Δ.Σ.  της οποίας αιτούμαι την ακύρωσή της για τους βάσιμους λόγους που θα αναπτύξω παρακάτω.                                                                       

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ μου γίνεται εντός της νόμιμης προθεσμίας, γιατί όπως αποδεικνύεται  κι από την υπογραφή του Προέδρου, στο τέλος της προσβαλλόμενης απόφασης

ο Πρόεδρος του Δ. Σ. την συνέταξε και την υπέγραψε στις 25/06/2019, ενώ την ίδια ημέρα έγινε η ανάρτησή της και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 65ΤΝΩ91-3ΔΜ.

Δεδομένου ότι εγώ απουσίασα από την 10η/2019 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίουστην οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη 114/2019 απόφαση, γνώση του περιεχόμενου αυτής, έλαβα μετά την ανάρτησή της στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Εδώ να αναφέρω ότι η συγκεκριμένη απόφαση, δεν έχει έως και σήμερα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, κατά παράβαση του άρθρου 71 του νόμου 3852/2010.

Με τη ευκαιρία, σας καταγγέλλω ότι στο Δήμο Γλυφάδας συστηματικά, ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, δεν αναρτώνται έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπως προβλέπει το άρθρο 71 του νόμου 3852/2010, αλλά μετά του μετά από παρέλευση μηνών!!!

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Δήμος Γλυφάδας είχε στην κατοχή του ένα ιστορικό και σπάνιο μηχάνημα έργου και συγκεκριμένα ένα ατμοκίνητο μηχανοκίνητο οδοστρωτήρα ηλικίας σχεδόν 100 ετών.

Στις 26 Νοεμβρίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε κατά πλειοψηφία δεκτή την με αρ. πρωτ. 58127/24/11/2014 εισήγηση του Δημάρχου, και με την 243/2014 πράξη του αποφάσισε:«την παραχώρηση της χρήσης του ακινητοποιημένου μηχανοκίνητου οδοστρωτήρα που φέρει τους διακριτικούς αριθμούς 26741, 27976, 27978, 27549, 29976, 27677, 27521, 26745, 46625 στο Μουσείο Μεταφορών και Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Κωνσταντινούπολης με την μορφή χρησιδανείου για χρονικό διάστημα (40) μηνών, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης. Η παραχώρηση χρήσης θα γίνει με την υποχρέωση από την πλευρά του χρησάμενου της πλήρους ανακαίνισης και αποκατάστασης του οδοστρωτήρα και της έκθεσής του στο άνω Μουσείο με αναφορά στο Δήμο Γλυφάδας.» 

Εδώ παρατηρούμε ότι δεν έγινε καμιά επίκληση και  βάσει ποιανού νόμου ελήφθη αυτή η απόφαση, για την παραχώρηση με χρησιδάνειο, ενός κινητού περιουσιακού στοιχείου του Δήμου με ανυπολόγιστη αξία,  σε ιδιώτη επιχειρηματία και μάλιστα σε χώρα εκτός Ελλάδας και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά από 10 μήνες στις 10/09/2015, η διοίκηση του Δήμου με Δελτίο Τύπου ανακοίνωσε ότι το μηχάνημα ήταν ήδη στην Κωνσταντινούπολη στην οποία είχε μεταβεί αντιπροσωπεία του Δήμου με επικεφαλής τον Δήμαρχο, ο οποίος υπέγραψε εκ μέρους του Δήμου ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ με το μουσείο του RahmiKoc, του οποίου ιδιοκτησία είναι το εν λόγω ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.

Εδώ παρατηρούμε ότι το συμφωνητικό που αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου, δεν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως θα έπρεπε πριν από την υπογραφή του από τον Δήμαρχο.

Επίσης ούτε το Δ. Σ. με την απόφασή του 243/2014, είχε εξουσιοδοτήσει τον  Δήμαρχο να υπογράψει οποιαδήποτε Σύμβαση της οποίας θα αγνοούσε το περιεχόμενό της, το οποίο ΕΠΙΣΗΜΜΑΙΝΩ ότι δεν ετέθη ποτέ στο Δ. Σ., για την έστω και εκ των υστέρων ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων.

Ενώ λοιπόν από τα τέλη του 2018 είχαν παρέλθει οι 40 μήνες δανεισμού, που αναφέρονται στην 243/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το μηχάνημα έπρεπε να έχει ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα και στο Δήμο Γλυφάδας, δεν συνέβη τίποτα, αλλά ούτε υπήρξε κάποια σχετική ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή.

Στις 28 Μαρτίου η Τοπική ιστοσελίδα «ΣΩΣΤΕ ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ»σε δημοσίευμά της, αναφέρθηκε στο θέμα και ειδικότερα στο γεγονός ότι είχαν ήδη παρέλθει οι σαράντα (40) μήνες, ζητώντας από τον Δήμαρχο ενημέρωση για την τύχη του μηχανήματος.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2019 του Δ.Σ. 

Στις 14/06/2019 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στην Πρόσκλησή του για την 10η  συνεδρίαση, ανάμεσα στα θέματα της Η.Δ. έθεσε ως 18ο  θέμα:«Λήψη απόφασης για παράταση της παραχώρησης με χρησιδάνειο διάρκειας σαράντα (40) μηνών ενός ιδιόκτητου μηχανοκίνητου οδοστρωτήρα του Δήμου Γλυφάδας προς το Μουσείο Μεταφορών Και βιομηχανικής Κληρονομιάς της Κωνσταντινούπολης»

Ενώ λοιπόν για τα υπόλοιπα θέματα της Η.Δ., μας απεστάλησαν και οι σχετικές εισηγήσεις, για το συγκεκριμένο θέμα δεν μας απεστάλη τίποτα. Ακόμη και την ίδια την ημέρα της συνεδρίασης, από το Γραφείο του Δ.Σ. η στερεότυπη απάντηση που πήραμε, ήταν δεν είχαν κάποια εισήγηση κι ότι θα γίνει προφορική ενημέρωση στην συνεδρίαση.

Όπως ανέφερα και παραπάνω, εγώ προσωπικά απουσίασα από την συγκεκριμένη συνεδρίαση. Όπως όμως με πληροφόρησαν συνάδελφοι που ήταν παρόντες, ούτε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος τους διανεμήθηκε κάποια γραπτή εισήγηση, αλλά κι ούτε ο Πρόεδρος ή ο Δήμαρχος ανάγνωσαν και έθεσαν υπόψη του Σώματος, οποιαδήποτε εισήγηση.

Το μόνο που έγινε ήταν κάποιοι διάλογοι μετά από σχετικές ερωτήσεις και παρατηρήσεις ορισμένων Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη τύχη αυτού του σπάνιου περιουσιακού στοιχείου του Δήμου, ενώ ο Δήμαρχος προκειμένου να πείσει τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν την νέο 40μηνο δανεισμό του στον Τούρκο επιχειρηματία και μάλιστα άνευ ανταλλάγματος, επικαλέσθηκε, άκουσον – άκουσον, ότι ο Δήμος μας, ναι ο Δήμος Γλυφάδας,  δεν έχει λέει, τον κατάλληλο χώρο να το τοποθετήσει.  

Στην προσβαλλόμενη όμως απόφαση 114/2019, που  συνέταξε και υπέγραψε ο Πρόεδρος στις 25/06/2019, αναγράφεται ψευδώς ότι ο Πρόεδρος έθεσε ΔΗΘΕΝ υπόψη « Την από 05/04/2019 και υπ. απ. πρωτ. 20082/18/06/2019 επιστολή από το Μουσείο Μεταφορών Και βιομηχανικής Κληρονομιάς της Κωνσταντινούπολης».

Όπως επίσης είναι ψευδές ότι υπήρχε στην συνεδρίαση και ετέθη υπόψη του Σώματος οποιαδήποτε γραπτή εισήγηση του Δημάρχου. Τούτο το διαπιστώνει κανείς, με την παρακολούθηση του βιντεογραφημένου αρχείου της συνεδρίασης ή από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, τα οποία όμως δεν έχουν ακόμη εκδοθεί.

Περαιτέρω στην ίδια απόφαση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επικαλείται και το αρ. 65 του νόμου 3852/2010 το οποίο όμως δεν έχει κυριολεκτικά καμία σχέση με το εν λόγω θέμα.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αλήθεια εφόσον ο Δήμαρχος είχε από τις 05/04/2019 στα χέρια του, την επιστολή του Μουσείου, (η οποία αναφέρεται κι αυτή εκ των υστέρων στη εκδοθείσα απόφαση του Δ.Σ.), γιατί δεν την πρωτοκόλλησε τόσο καιρό, αλλά την πρωτοκόλλησε στις 18/06/2019, την παραμονή δηλαδή της συνεδρίασης και κυρίως γιατί δεν την έδωσε ποτέ στους Δημοτικούς Συμβούλους;

Γιατί ο Δήμαρχος δεν έστειλε έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, την γραπτή εισήγησή του, η οποία όμως συμπεριλήφθη εκ των υστέρων στο σώμα της απόφασης, παρότι ούτε αυτή εμφανίστηκε κι ούτε βέβαια αναγνώσθηκε κατά την συζήτηση του θέματος στην συνεδρίαση του Δ.Σ.;

Σε αυτή την ίδια «ουρανοκατέβατη» εισήγησή του, ο Δήμαρχος αναφέρεται στην«…από 23/07/2015 σύμβαση χρησιδανείου…», της οποίας όμως το περιεχόμενο το γνωρίζει μόνο αυτός, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο δεν την συζήτησε ποτέ κι επομένως δεν την ενέκρινε και ποτέ, αλλά  ούτε ο Δήμαρχος  την κοινοποίησε ποτέ στους Δημοτικούς Συμβούλους κι ούτε και την εμφάνισε στη συνεδρίαση που ελήφθη η προσβαλλόμενη 114/2019 απόφαση.

Κύριε Συντονιστή,

ΕΠΕΙΔΗ για την παραχώρηση της ακίνητης και κινητής περιουσίας των Δήμων, η διαδικασία αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα στο άρθρο 199 του 3463/2006, όπου πουθενά δεν προβλέπεται η παραχώρηση με χρησιδάνειο σε ιδιώτη ή σε ίδρυμα ή σε μουσείο κλπ και μάλιστα εκτός Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΠΕΙΔΗ για την λήψη της 114/2019 απόφασης δεν υπήρξε συγκεκριμένη γραπτή αιτιολόγηση κι ούτε καν κάποια τεκμηρίωση, με αναφορά σε συγκεκριμένους νόμους, αλλά μια αόριστη αναφορά στο άσχετο άρθρο 65 του νόμου 3852/2010!!!

ΕΠΕΙΔΗ η προηγούμενη 243/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είναι και αυτή αμφίβολης νομιμότητας, αναφερόταν ΟΜΩΣ ΣΑΦΩΣ στη επιστροφή του μηχανήματος μετά από 40 μήνες, πράγμα που δεν έγινε ποτέ, αλλά αντίθετα αυτό που έγινε, είναι η επιστολή για νέο 40μηνο ΔΩΡΕΑΝ δανεισμό και μάλιστα μετά από αρκετό χρόνο κι αφού είχε ήδη λήξει ο προηγούμενος δανεισμός.

ΕΠΕΙΔΗ στην 114/2019 απόφαση που συνέταξε και υπέγραψε ο Πρόεδρος αναγράφεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο «εγκρίνει την παράταση  κατά σαράντα (40) μήνες της από 23/07/2015 σύμβασης χρησιδανείου και παραχώρηση χρήσης….», πράγμα απόλυτα ανακριβές, αφού στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ετέθη ποτέ υπόψη ούτε στη συνεδρίαση, αλλά ούτε και ποτέ άλλοτε η εν λόγω Σύμβαση.

ΕΠΕΙΔΗ από όλα όσα προαναφέρθηκαν η προσβαλλόμενη απόφαση, εκτός του ότι πάσχει από νομιμότητα, στο κείμενό της  αναφέρονται  έγγραφα και εισηγήσεις που στην πραγματικότητα δεν ετέθησαν ποτέ υπόψη του Δ.Σ

ΕΠΕΙΔΗ με την υλοποίηση αυτής της έωλης απόφασης, ο Δήμος Γλυφάδας στερείται άμεσα από την ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ενός ΣΠΆΝΙΟΥ περιουσιακού του στοιχείου, του οποίου ο δανεισμός παρατείνεται όπως και η εκμετάλλευσή του χωρίς κάποιο αντάλλαγμα, σε ένα ιδιωτικό Μουσείο ενός   Τούρκου επιχειρηματία, το οποίο για να το επισκεφθείς πληρώνεις εισιτήριο.

ΕΠΕΙΔΗ ειδικά με τους γείτονές μας τους Τούρκους, ισχύει πολύ περισσότερο από οποιουσδήποτε άλλους, η ρήση «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού»                                                                                                ΕΠΕΙΔΗ στο άρθρο 15 παρ. 5 του νόμου 2690/1999 ορίζεται ρητά ότι: «Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων.»

ΕΠΕΙΔΗ στην προσβαλλόμενη 114/2019 απόφαση του Δ.Σ., δεν αναγράφεται ούτε λέξη, για την γνώμη που εξέφρασαν οι μειοψηφήσαντες.

ΕΠΕΙΔΗ έως και σήμερα η 114/2019 απόφαση του Δ.Σ., δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, κατά παράβαση του άρθρου 71 του νόμου 3852/2010.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η 114/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την επιστροφή του μηχανήματος στη Γλυφάδα.

Με τιμή       Δρ Στυλιανός  Θεοδοσόπουλος            Δημοτικός  Σύμβουλος  Γλυφάδας

 

ΓΛΥΦΑΔΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019                                                                     

 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ  ΑΠ. ΠΡ. ΑΔΑ: 6806/18436/05/07/209 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 114/ 2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.                                    

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. της Α.Δ.Δ.: 6806/18436/ 05-07-2019 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΟΥ για την ακύρωση της 114/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας, όπου το Δ. Σ. αποφάσισε:«την παράταση της παραχώρησης κατά σαράντα (40) επιπλέον μήνες της από 23-07-2015 σύμβασης χρησιδανείου και παραχώρησης του ακινητοποιημένου μηχανοκίνητου οδοστρωτήρα που ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δήμο μας και βρίσκεται και εκτίθεται από το 2015στο Μουσείο Μεταφορών Και βιομηχανικής Κληρονομιάς της Κωνσταντινούπολης και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Γλυφάδας κ. Γεώργιο Παπανικολάου, για την υπογραφή της παράτασης της αρχικής σύμβασης.»

Συμπληρωματικά με τα όσα αναφέρω στην ανωτέρω προσφυγή μου επιπρόσθετα επικαλούμαι  την παρ. 5 του άρθρου 65 του νόμου 3852/2010 ορίζονται τα εξής: «5. Ένα μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων»

Εκτός λοιπόν από τους υπόλοιπους λόγους ακυρότητας της 114/2019 απόφασης, που αναφέρω στην από 05-07-2019 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΟΥ, οι διατάξεις του παραπάνω νόμου την καθιστούν αυτοδίκαια ανυπόστατη και ΟΦΕΙΛΕΤΕ να την ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ

Με τιμή     Δρ Στυλιανός  Θεοδοσόπουλος          Δημοτικός  Σύμβουλος  Γλυφάδας           

Άμεση και δικαιωτική για τις προσφυγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Γλυφάδας ήταν η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου με έγγραφό της γνωστοποιεί την απόφασή της οτι ακυρώνει την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Γλυφάδας και τους εγκαλεί στην νομιμότητα.

Δείτε την απόφαση ακύρωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.